16/1/16

EV: TREBALLAM LES HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES

Els més petits de la nostra secció aprenen volei, ja que és l’esport que han elegit, però ho fan treballant amb molta cura les habilitats motrius bàsiques. Els més petits de 4 i 5 anys realitzen activitats motrius que ens ocupen la major part de la sessió. Per altra part els nostres jugadors/es de primer i segon de primària, van minvant aquest temps de pràctica per deixar pas a més exercicis específics de voleibol.
Des del nostre club pensam que el tenir una bona base, motriument xerrant, és molt important ja sigui a l’ambient esportiu com el diari. No podem oblidar que en aquestes edats els moviment és essencial i ja passen molt de temps asseguts a l’escola o a casa jugant amb les noves tecnologies. Per tant, tractam de treballar de la forma més adient possible aquestes habilitats. A més a més encara són molt petits i al llarg de la seva vida segurament canviïn moltes vegades d’esport (tot i que nosaltres volem que segueixin en el volei) i si treballam aquests aspectes afavorirem...
la transició cap a altres modalitats esportives.
Entenem per habilitats motrius bàsiques els moviments fonamentals que executa una persona. Aquests moviments són essencials per poder desenvolupar la vida diària sense cap tipus de problema, ja que ens permeten relacionar-nos, ja sigui amb els altres, amb els objectes com amb el medi que ens envolta.
Aquests són moviments simples tot i que els hem hagut d’aprendre i desenvolupar des de ben petits mitjançant la nostra experiència motora. És a dir, les hem practicat i poc a poc modificant fins a assolir-les per tal de tenir un domini i integrar-les als nostres moviments.
Les habilitats motrius bàsiques és poden classificar:
-          Els desplaçaments: caminar, córrer, arrossegar-se, anar de quatre grapes,...

-          Els salts: a peus junts, un peu, de llargada, ...

-          Els girs: totes les rotacions del cos humà sobre l’eix vertical, la roda, tombarelles,...

-          Els equilibris: estàtics o dinàmics.

-         Els llançaments i recepcions: de pilotes i altres objectes.

A continuació us deixem algunes imatges on mostram aquest treball.